Eğitim, Eğlence ve Deneyim 10 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi’nde sizi bekliyor.

 


>> Çocuk Üniversitesi Florya Yerleşkesi
04 Mart - 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında açılacak olan
Bahar Dönemi Programı ders içerikleri açıklandı!

- Bahar Dönemi 7-8 Yaş Ders İçeriği

- Bahar Dönemi 9-12 Yaş Ders İçeriği

 

 

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ KIŞ OKULU PROGRAMI BAŞLIYOR!


İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kış Okulu 24 Eylül'de Açılıyor.


ERKEN KAYIT FIRSATINDAN YARARLANIN!

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferanskongreler düzenlemektedir.

 

Şimdiye kadar;

• 3000 öğrenci Çocuk Üniversitesi kapsamında tanılamaya alınmış

• 800 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş

• Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğeri İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere iki proje yürütülmüş

• Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiştir.

 

Bilgi ve iletişim için bize ulaşın!

 

Tel: 444 1 428 - 14001


 

>> Üstün Zekalılar Ön Kayıt Formu için tıklayın

 

 

 
 
PROJELERİMİZ
 
Zenginleştirme Eğitimi ve Üstün Zekalı Çocuklarımızla İlgili Yayınlar
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından 10 Eylül 2013'te Yeşilköy Kolejinde Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri Eğitim Semineri verilmiştir.
(Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme tekniklerinin anlatıldığı seminere 50 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerle günümüz eğitim sisteminde yaratıcılığa ne kadar yer verildiği tartışılmış ve yaratıcı düşünme tekniklerinden olan ''Sinektik'' tekniğinin sunumu yapılarak, müfredata entegresi anlatılmıştır).
 
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd. Yrd. Ayşegül KINIK 27 Eylül 2013'te Dünya Bilim Günü  için Ankara Üniversitesini ziyaret etmiştir.
(Ankara Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerini yerinde incelemek ve Ankara Üniversitesi tarafından organize edilen Dünya Bilim ve Eğlence Günü'ne katılmak üzere Ankara'ya giden Merkez müd. Yrd. Çocuk Üniversitesinin faaliyetlerini zenginleştirecek birçok fikir ve deneyimle dönmüştür.
 
 Adı: Rekreaktif Spor Etkinlikleri
Tarih/Yer: 09.07.2014/ Tepekent Tesisleri
Amaç/Kapsam:
Etkinliğin amacı Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma merkezi yaz okuluna katılan öğrencilerin yüzme, tenis gibi faaliyetlerden yaralanmalarını ve deşarş olmalarını sağlamaktır.
Katılımcıların Sayısı: 30
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi  ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
   
 
 Adı: İAÜ Çocuk Üniversitesi Yıl Sonu Resim Sergisi
Tarih/Yer: 03.06.2014/ İAÜ Florya Yerleşkesi D Blok Fuaye Alanı
Amaç/Kapsam:
21 Şubat – 31 Mayıs tarihleri arasında yapılan Çocuk Üniversitesi Kış Okulu programına katılmış tüm öğrencilerimizin dönem boyunca yapmış oldukları çalışmaları sergilenmiştir. Sergiye tüm öğrenci ve velileri davet edilmiş ve aktif bir katılım sağlanmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 45 Öğrenci, 60 Öğrenci Velisi, 10 Öğretim Üyesi, 5 Eğitim Fakültesi Öğrencisi
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Çocuk Üniversitesi
   
 
 Adı: Bilim Şenliği
Tarih/Yer: 30.05.2014/ IAU Florya Yerleşkesi
Amaç/Kapsam:
30 Mayıs Cuma Günü Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin hem yaz okulu tanıtımını hem de Çocuk Üniversitesi tanıtımını yapmak üzere ''Beşiktaş Şair Nedim Ortaokulu 6.sınıf Öğrencilerinden'' 40 kişilik bir 6.sınıf grubu ağırlanmıştır. Bu kapsamda öğrencilere Çocuk Üniversitesinde yapılan Eğlenceli Bilim, Grafik Web Tasarımı, Zeka Oyunları, Drama ve Elektrik-Elektronik atölyeleri tanıtılmıştır. Eğlenceli Bilim Dersinde Fen'e ilişkin temel deneyler yaptırılarak, çocukların karışım, tepkime, basınç ve denge gibi kavramlar üzerinde daha fazla düşünmeleri ve deneylerle bu kavramlara ilişkin bilgilerin somutlaştırılması sağlanmıştır.
Grafik Web Tasarımı dersinde Strach programı üzerinden kodlama öğretilmiştir. Zeka Oyunları dersinde çocuklar düşünme becerilerinin temel adımları olan ''Tanımlama, Yönerge alma, Yönerge Oluşturma, Benzerlik Farklılıkları Bulma, Sıralama, Çıkarımda bulunma, Mantıklı Soru Sorma, Sınıflama, Analoji oluşturma, Araştırma, Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma basamaklarını geliştirmeye yönelik olarak; bu basamaklara uygun sırada zeka oyunları ile düşünme becerilerini geliştirmişlerdir. Bu atölyede öğrenciler Hoppers, Tangram, Rush Hour, Rubics'Race, Batik, Katamino, Kapla, Quridor gibi zeka oyunlarını düşünme becerileri basamakları gözetilerek öğrenmiş ve oyunlara eklemeler yaparak, çıkarmalar yaparak, belli yapıları değiştirerek yeni oyunlar üretmişlerdir. Drama dersinde vücut ve düşünce farkındalıkları geliştirilmeye çalışılırken, Elektrik elektronik dersinde öğrencilerimiz hayatımızda ve vücudumuzda elektriğin önemini kavradıktan sonra elektriğin iletimini sağlayan devre ve devrenin elemanlarını tanımış ve basit devre oluşturma; devrelerin günlük hayattaki fonksiyonel kullanımları, led yakma, kitap okuma lambası yapımı, lazerli anahtarlık yapımı, bozuk bir radio devresini düzenleme ve tamamen bir radio devresi oluşturma gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır.
Katılımcıların Sayısı: 40 Ortaokul Öğrencisi, 5 Öğretim Üyesi, 5 Eğitim Fakültesi öğrencisi.
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
 Adı: Üstün Zekalı Çocuklar, Özellikleri ve Eğitimlerinde Yapılacak Farklılaştırma
Tarih/Yer: 29.05.2014/ Alanya Rehberlik ve Araştırma Merkezi
Amaç/Kapsam:

Seminerin amacı Alanya bölgesindeki Rehber Öğretmenleri sınıflarda farklı olmalarından dolayı çoğu zaman dışlanmış hisseden üstün zekalı çocukların özellikleri, tanılanmaları konusunda bilgilendirmektir. Bunun yanı sıra rehber öğretmenlere bu çocukların eğitiminde hangi noktalara dikkat edileceği konusunda da yönlendirme yapılarak, bu çocuklara ilişkin farkındalık aşılanmıştır.

Katılımcıların Sayısı: 350
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi  ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 Adı: ''On the Way To the Best Children University'' Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği (EUCU.NET)
Tarih/Yer:

07.05.2014-12.05.2014 / Köln, Almanya

Amaç/Kapsam:
Konferansın amacı toplumda bilim aktivitelerini yaymaktır.Konferansta bu bilim aktivitelerini yaymak için uygulama fikri olan Çocuk Üniversitelerinin çocuklara sunduğu fırsatlar tartışılmış ve Çocuk Üniversitelerinde karşılaşılan güçlükler üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak çocuk üniversitelerinin özellikle dezavantajlı konumda olan çocukları yüksek öğretime ve bilime özendirme gibi bir felsefesinin olması gerektiği vurgulanmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 150 Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Akademisyen
Düzenleyen-Sponsor: Köln Üniversitesi -Bireysel
 
 Adı: Üstün Yeteneği Anlamak Semineri- Dr. Bahar ERİŞ
Tarih/Yer:

26.04.2014/ İAÜ Florya Yerleşkesi Mavi Salon

Amaç/Kapsam:
Etkinlik kapsamında Üstün Yeteneği Anlamak konusu ile birlikte
*IQ Skoru değişken midir?
*Üstün yetenekle gelen sorunlar nelerdir?
*Üstün yetenekli bireylerin çocuklukta aile ilişkileri nasıl olmuştur?
Konularının üzerine Dr. Bahar Eriş verimli bir konuşma yapmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 200
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
 Adı: Etkili İletişim Teknikleri- Yrd.Doç.Dr. Ayşin KAPLAN SAYI
Tarih/Yer:

22.03.2014/ İAÜ Florya Yerleşkesi

Amaç/Kapsam:
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden Eğitim alan çocukların ve ailelerinin birbirleri ile etkili iletişim kurmalarını sağlamak amacını güden seminerde ailelere; iletişim engelleri, sen dili, ben dili, çatışma çözme yönetmleri anlatılarak, uygulamaları yaptırılmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 35
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 
 Adı: Aile İçi Etkili İletişim Semineri- Uzm. Ferhat AKPINAR
Tarih/Yer:

08.03.2014/ İAÜ Florya Yerleşkesi Mavi Salon

Amaç/Kapsam:
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinden Eğitim alan çocukların ve ailelerinin birbirleri ile etkili iletişim kurmaları konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan seminerde; İletişim nedir, çocuklarımızla iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken noktalar nelerdir ve çatışma nasıl çözülür, konuları üzerinde durulmuştur.
Katılımcıların Sayısı: 30
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 
 Adı: ''Children as Societal Actors'' Avrupa Çocuk Üniversiteleri Birliği (EUCU.NET)
Tarih/Yer:

02.03.2014-05.03.2014 / Gent, Belçika

Amaç/Kapsam:
Konferansın amacı toplumda bilim aktivitelerini yaymaktır. Bu sebeple Dünya genelinde Çocukların zenginleştirilmiş eğitim kapsamındaki atölye programlarına katılımlarının arttırılması, dezavantajlı grupların ve azınlıkların belirlenerek eğitim programlarına dahil edilmesi üzerinde durulmuştur.
Katılımcıların Sayısı: 150 Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen Akademisyen
Düzenleyen-Sponsor: Hogeschool Gent -İstanbul Aydın Üniversitesi
 
 
 
Liverpool Üniversitesi International Centre for Excellence in Educational Opportunities ile Bir Avrupa Birliği Projesi olan SIS CATALYST kapsamında, İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi işbirliğine imza atılmıştır. Bu işbirliğinin amacı Tüm Dünya'da çocuklarımızın kendilerini ilgilendiren konulara yönelik görüş ve önerilerini alarak, onların da söz haklarını kullanmalarına yardımcı olmaktır.  SIS catalyst toplumda bilim aktivitelerinin çocuklar için uygulanabilir, kolay ulaşılabilir ve yaygın olmasını amaçlayan, bunu yapmak için de politik süreçlerin ülkeler arası mobilizasyonunu amaçlayan bir oluşumdur. Oluşumun hedef kitlesini liseye kadar olan kısım oluşturmakla birlikte, oluşum sosyal açıdan tüm çocukların topluma entegresi ve yükseköğretime özendirilmesi konusunda çalışmalar yürütmektedir.
SIS Catalyst üç tema üzerinden ilerlemektedir:
 • Çocukları dinlemek
 • Çocukların önemli role sahip politika yapılcılarla olan diyaloglarının önemini fark etmek
 • Bu diyalogları destekleyerek, çocukların sesinin medya ve politika yapıcılara ulaştırılmasını sağlamak.
Bu sebeple  Mayıs ayı boyunca İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinde   12-15 yaş grubu öğrencileri ile ''What we Recommend'' (''Biz ne öneriyoruz'') atölyeleri düzenlenmiştir.  Bu atölyelerde öncelikle, çocuklarla hayatta bilginin ne işe yaradığı tartışılmış, bireylerin eğitimleri üzerinde hangi etmenlerin olumlu, hangilerinin olumsuz etkisinin olduğu, bireylerin öğrenmelerinin önündeki engellerin neler olduğu üzerinde durulmuştur. Bu konu üzerinde düşündürülen çocuklarla; ikinci aşamada insanların eğitim almaları önündeki engellerin nasıl aşılacağı konusunda tartışmalar yürütülmüştür.  Bu tartışmaların sonunda öğrencilerden eğitim alan ve yükseköğretime giden insan sayısını arttırmak için neler yapılabileceğine ilişkin önerileri alınmıştır.
Öğrenciler bu öneriler üzerinde öncelikle gruplar şeklinde çalışmış, sonra gruplar birbirlerinin önerilerinde açık olmayan noktaları belirleyerek önerilerini olabildiğince açık ve detaylı bir hale getirerek birbirlerine sunmuşlardır.
 • Dünya çapında özellikle dinin etkili olduğu bölgelerde kız çocuklarının okutulmasına yönelik projelerin yapılması
 • Genel olarak gecekonduların bulunduğu bölgelerde toplu eğitim merkezlerinin açılması ve  maddi durumu kötü olan insanların da eğitim almasının sağlanması 
 • Özgüven ve dikkat eksikliği bulunan çocuklara psikolojik yardım amaçlı kurumların açılması ve tüm bunlar yapılırken çocukların fikirlerinin göz önünde bulundurulması
 • Ders dinlemek istemeyen ve derslerde sıkılan öğrenciler için öğretmenlerin daha eğlenceli bir biçimde ve oyunlarla ders anlatması
 • Cinsiyet ayrımcılığına yönelik engelleri aşmak için internet, Tv., radyo gibi  aletler kullanılarak insanların  bilinçlendirilmesi
 • Öğrencilerin eğitim haklarını korumak için on-line eğitim sitelerinin açılması
 • İnsanlar arasındaki ayrımı (azınlıklara yönelik) ortadan kaldırmaya yönelik seminerler, sunumlar tv. radyo vb.  yerlerde bilgilendirmelerin yapılması
 • Eğitim konusunda farkındalığı az olan ailelere ücretsiz farkındalığı arttıracak programların uygulanması
 • Öğrencilerin okula gitme isteksizliklerini önlemek amacıyla çocukların da fikirlerinin alınması ve  böylelikle daha sağlıklı bir okul ortamının oluşturulması
 • Eğitimin olmadığı köylerde ve unutulan şehirlerde yeni okulların açılması ve orada haklarını arayamayan çocuklara yardım edilmesi.
Görüldüğü gibi ülkemiz çocukları maddi durumu iyi olmayan, azınlık statüsünde olan, imkânlara birtakım sebeplerle ulaşamayan insanlara ve çocuklara yönelik sosyal politikalar üzerinde daha çok durmuşlardır. Bunun yanında medyanın eğitim düzeyini arttırmak için etkili bir şekilde kullanılması, öğretmenlerin daha eğlenceli bir şekilde ders işlemesi ve yapılacak tüm düzenlemelerde çocukların fikirlerine başvurulması da en çok üzerinde durulan noktalardandır.
Türkiye'den gelen öneriler şimdilik bunlar. Proje kapsamında farklı ülkelerden 20 grup çocuğun tavsiyesi video kayıtları ile Liverpool üniversitesinde toplanacak olup, youtube'a konulacak ve  Avrupa Birliğine de bir rapor olarak sunulacaktır. Bundan sonra belki de artık çocukların sesi daha duyulur hale
gelebilecek ve politika yapıcılar ve tüm mekanizmalar da karar alırken çocukların da birey olduğunu hatırlar hale geleceklerdir. Nitekim bugün çocuklarımıza ve onların fikirlerine yapılan yatırımlar, yarının büyüklerine ve yeni nesline; özetle çok yakın geleceğimize yapılan yatırımlardır.
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ''Dezavantajlı Özel Yetenekli Çocuklar için Zenginleştirilmiş Destek Egitim Programı Projesi''.
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Bilimsel Danışmanlığını Dekan Prof. Dr. Hamide ERTEPINAR'ın yaptığı, Proje Teknik Koordinatörlüğünü Çocuk Üniversitesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ayşin KAPLAN SAYI'nın yürüttüğü; İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen projesiyle artık iki kez dezavantajlı konumda olan sosyo-ekonomik düzeyi düşük aynı zamanda özel yetenekli olduğu tanılanmış çocuklarımıza daha fazla ulaşacaktır. Çocuk üniversitesi çalışmalarıyla özel yetenekli çocuklar alanında farklı çalışmalara imza atan İAÜ; bu çalışmaları İSTKA desteğiyle de taçlandırarak özel yetenekli çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimlerini sağlayacak ve onların ihtiyaçlarına uygun bir şekilde farklı derslerde, düşünme becerilerinin entegre edildiği müfredat modelini oluşturacaktır. Proje Esenler, Bagcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde 2, 3, 4 ve 5. Sınıf düzeyinde 3000 çocuğun taranmasını ve  300 özel yetenekli olarak tesbit edilen öğrencinin zenginleştirme eğitimini almasını amaçlamaktadır. 8 Hafta boyunca Düşünme Becerileri, Eğlenceli Fen, Astronomi, İngilizce, Grafik – Web Tasarımı ve Müzik derslerinden olusan zenginleştirme eğitimine tabi tutulacak olan öğrenciler aynı zamanda ''Yetenek Buluşmalarıyla'' Girişimcilik, Liderlik, Kişisel gelişim alanlarında uzman bireylerle de söyleşilerde bulunacaklardır. Bunun yanında projeye seçilen öğrencilerin öğretmenlerinin ve ailelerin eğitimi de projenin diğer ayaklarını oluşturmaktadır.  Eğitimi alan öğrencilerin eğitimlerine okullarında da devam edebilmeleri için öğretmenlerine yüz yüze eğitimler verilecek, bu eğitimlerde öğretmenler Üst Düzey Düsünme Becerileri Entegresi, Bloom Taksonomisi ve Bireysel Eğitim Programı-Bireysel Öğretim Programı  hazırlama konusunda uygulamalı eğitim alacaklardır. Aileler ise özel yetenekli çocukların özellikleri, ebeveyn tutumları, özel yetenekli çocuklarda disiplin ve sınırlar, etkili iletişim, mükemmeliyetçilik ve asenkrenizasyon konularında eğitime tabi tutulacaklardır.
Ülkemizde şu ana kadar özel yetenekli çocuklara ilişkin çalışmalara baktığımızda bu çalışmalar genellikle ''yatay zenginleştirme'' müfredata farklı konuların veya okul programına farklı derslerin eklenmesi şeklinde ilerlemektedir. Oysaki özel yetenekli çocukların düşünme kapasitelerini arttıracak, zihinsel işlemler yapmasını sağlayacak, yaratıcılıklarını destekleyecek müfredat bazında, düşünme becerilerinin entegrasyonu ile yapılacak olan bir ''dikey zenginleştirmeye ''ihtiyaçları vardır. Bu projeyle farklı derslerde dikey zenginleştirmenin nasıl yapıldığına ilişkin kamuoyuna fikir verilmiş olacak ve örnek sunulacaktır. Ayrıca yapılacak çalışma akademik olarak ölçümleri yapılarak, ön-test son-test sonuçlarıyla çocuklarda hangi alanlarda ilerlemelerin olduğu veya olmadığını  da kamuoyu ile paylaşacak olması açısından önemlidir.
Özel yetenekli çocuklara bilişsel destek sunmanın yanında çalışmaların Üniversite çatısı altında yapılması, sosyo-ekonomik düzeyi düşük olan öğrencilerin üniversiteye ilişkin daha olumlu bir tutum takınmasını, üniversite kavramını kafalarında net bir şekilde somutlaştırmasını sağlayacaktır. Üniversite kampüsünde, üniversite labaratuarlarında birebir üniversite akademisyenleri ile çalışma imkanı bulan özel yetenekli öğrenciler yüksek öğretime karşı olumlu tavır geliştirmenin yanında bilgiye güvenilir ve akademik ellerden de ulaşabilmiş olacaklardır.
Sunulan bilişsel imkanların dışında öğrencilerin farklı alanlarda sektörün önde gelen bireyleriyle de tanışması, onların sağlıklı idoller oluşturmalarına yardımcı olacak ve psikolojik olarak onlara başarmanın mümkün olduğunu, başarmak için önemli olanın azim, tutku olduğunu, hataların ders çıkarılması gereken deneyimler olduğunu yaşayarak ve dinleyerek öğreneceklerdir.Özel yetenekli çocukları bilişsel, sosyal ve duygusal anlamda destekleyecek olan proje ile, ülkemize kazandırılacak olan müfredat modeli projenin katma değerini arttıran en önemli unsurlardır.
 
26 EYLÜL RESEARCHERS' NIGHT (AVRUPA BİLİM VE EĞLENCE GÜNÜ)
Tüm Avrupa'da her yıl Eylül ayının son Cuma günü "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü" olarak kutlanmaktadır. Yaklaşık 33 ülkede ve 250 şehirde tüm gün boyunca eş zamanlı olarak düzenlenen etkinliklerle toplumun her kesiminden insanlar bir araya gelerek bilim ve eğlencenin iç içe olduğu çeşitli etkinlikler, gösteriler ile neşeli bir gün geçirmektedir.  Bilimsel deneylerden konserlere, sergilerden gösterilere, açık oturumlardan oyunlara kadar çok çeşitli aktivitelerle her yaşa hitap eden bu özel günde amaç topluma bilimi sevdirmek ve bir bilim kültürü yaratabilmektir.
2014-2015 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan etkinlik, Florya yerleşkesinde, 26 Eylül 2014 tarihinde sabah 11.00'de başlayarak, çeşitli deneysel atölyeler, simülatörler, farklı workshoplar, sergiler, konuşmacılar ve eğlencelerle birlikte akşam 02:00 saatine kadar devam edecektir.
Gelecekte yeni buluşlar ve keşiflerin yapılabilmesi için genç nesillerin bilime olan ilgisini arttırmaya yönelik olarak yapılacak olan "Avrupa Bilim ve Eğlence Günü, İstanbul 2014"etkinliğine, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de desteği ile çoğunluğu çocuklar ve gençlerden oluşan yaklaşık 10.000 kişinin katılımının sağlanması hedeflenmiştir.
Bu etkinlikte Çocuk Üniversitemizde organizsyonel ve eğitimsel anlamda yer almakta; Bilimsel ve Mucitlerin Hayatlarına İlişkin Film Gösterimi, Elektrik-Elektronik atölyesi,Robotik Atölyesi Astronomi gözlemleri ve internet tabanlı astronomi çalışmaları, Moleküler Biyoloji Deneyleri,Akıl Oyunları,Eğlenceli Fen Deneyleri ile projeye destek verecektir.
Ayrıntılı bilgi için; abbilimeglencegunu.org
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafindan organize edilen “Bilim ve Eğlence Günü”  Merkez müdür yardımcısı Öğr. Gör. Ayşegül KINIK tarafından organize edilmiştir.  Ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu aktivitede toplumun bilime olan ilgisinin arttırılması, çocukların ve gençlerin bilim alanında kariyer yapmaya özendirilmesi amaçlanmıştır. Bilimsel deneyler, sergiler, atölye çalismalari ve oyunlarin yer aldiği Bilim ve Eglence Gününe, Deneme Bilim Merkezi, IAÜ Çocuk Üniversitesi, TÜBITAK Bilgem, Mind Lab., ITÜ Bilim Merkezi, Bilimania ve TEGV Lego Atölyesi katilmistir. Bilim ve Eglence Günü organizasyonuna  farklı okullardan 600 ögrenci ve 50 ögretmen katılmıştır. Bilim Şenliğinde yer alan atölyeler ve deneyler aşağıdaki gibidir:
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 • Obbleck-Uzaydan gelen madde
 • Sihirli boyama-asit baz deneyi
 • Sabun köpüğü fıskiyesi
 • Sıcak buz yapımı
 • Roket yarışı
 • Çubukta denge
 • Balonu üflemeden şişir
 • Çocuk gözünden bilim adamı
 • Matematik Atölyesi
 • Zekâ Oyunları
    Bilim Merkezi

 • Bu Yüz Kimin?
 • Momentum Transferi
 • Yukarı Doğru Yuvarlanan Koni
 • Dev Makas
 • Atatürk Sizi İzliyor
Deney Birimleri

Nanoteknoloji Atölyesi
Nanoteknoloji ile ilgili stantta, öğrencilerimiz hem çağımızın en yeni ve hızlı gelişen teknolojisi Nanoteknoloji hakkında bilgi edinmişler hem de özel olarak hazırlanmış nanokit içindeki deneyler ve eğlenceli aktivitelerle keyifli zaman geçirmişlerdir.

Sihirli Deney Atölyesi
Öğrencilerin fen ve teknoloji dersini sevmelerine büyük katkı sağlayan büyüleyici görsel şovların ve deneylerin yer aldığı bu atölyede, Sıvı Azot Gösterisi, Renk Değiştiren Süt, Redoks Tepkimesi gibi pek çok etkileyici ve öğretici deney yapılmıştır.
Denizlerde Yaşam Atölyesi:
Bu atölyede öğrenciler denizlerde yaşayan canlıların hiç bilmedikleri özellikleri ile tanışmış, kendi deniz canlılarından oluşacak bir akvaryumu tasarlamışlardır.
 İTÜ Bilim Merkezi
Deney birimleri oluşturularak her yaş grubuna hitap edilen etkinliklerde, ziyaretçilere bizzat deneme imkânı sunularak bir sergi oluşturulmuştur. Yapılan deneyler aşağıdaki gibidir:
 • Girdap                           
 • Hangisi Önce Düşer
 • Müzisyen Borular
 • Ters Gözlük
 • Sesi Görelim
 • Hareketli Ayna

Mind Lab Atölyesi

MindLab eğitmenleri eşliğinde öğrencilerle atölye çalışmaları yapılmış öğrencilere MindLab metodolojisi uygulanmıştır

I. Çalışma 11.00 – 11.45 1. ve 2. Sınıf öğrencileri
II. Çalışma 13.00 – 13.45 3. ve 4. Sınıf öğrencileri
III. Çalışma 14.00 – 14.45 1. ve 2. Sınıf öğrencileri
IV. Çalışma 15.00 – 15.45 3. ve 4. Sınıf öğrencileri

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE
Kriptoloji Atölyesi
İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine  şifre biliminin tanıtıldığı atölyede, basit şifreleme aletleri yaptırılarak, öğrencilere şifresiz metinlerin şifreletilmesi öğretilmiştir.
E-Kimlik Atölyesi

İlkokul, ortaokul ve üniversite öğrencilerine şifre bilimini farkında olmadan nasıl kullandıklarını anlatıp, örnek olarak önümüzdeki yıllarda hayata geçirilecek olan E-kimliğin teknik özellikleri tanıtılmış, nasıl ve nerelerde kullanılacağı hakkında bilgi verilmiştir.
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı  FLL ekibi ve robotları ile aramızda oldular.
Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünme Teknikleri Eğitim Semineri
Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme tekniklerinin anlatıldığı seminer, Yeşilköy Kolejinde verilmiş olup, seminere 50 öğretmen katılmıştır. Öğretmenlerle günümüz eğitim sisteminde yaratıcılığa ne kadar yer verildiği tartışılmış ve yaratıcı düşünme tekniklerinden olan ‘’Sinektik’’ tekniğinin sunumu yapılarak, müfredata entegresi anlatılmıştır. Seminer Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından verilmiştir.
Ankara Üniversitesi Dünya Bilim Günü Ziyareti
Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müd. Yrd. Ayşegül KINIK Ankara Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyetlerini yerinde incelemek ve Ankara Üniversitesi tarafından organize edilen Dünya Bilim ve Eğlence Günü'ne katılmak üzere Ankara'ya gitmiş ve Çocuk Üniversitesinin faaliyetlerini zenginleştirecek birçok fikir ve deneyimle dönmüştür.
Üstün Zekâlı Çocuklar Aile Eğitim Semineri
Kış okulu açılış programında Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından verilen eğitimde Üstün zekâ kavramı, üstün zekâlı çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal özellikleri, bu durumun ortaya çıkardığı ihtiyaçlar ve bu ihtiyacı gidermek üzere yapılacak farklılaştırılmaların anlatıldığı seminerde, drama etkinliklerine yer verilerek ailelerin çocuklarının özelliklerine ilişkin farkındalıklarının arttırılması sağlanmıştır. Etkinliğe 30 veli katılmış olup, bir saat sürmüştür.
 
   
 
 
 
 
         
         
Aktif Ziyaretçi: 2