Eğitim, Eğlence ve Deneyim 10 – 28 Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi’nde sizi bekliyor.

 


>> Çocuk Üniversitesi Florya Yerleşkesi
04 Mart - 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında açılacak olan
Bahar Dönemi Programı ders içerikleri açıklandı!

- Bahar Dönemi 7-8 Yaş Ders İçeriği

- Bahar Dönemi 9-12 Yaş Ders İçeriği

 

 

ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ ÜSTÜN ZEKÂLI VE YETENEKLİ ÖĞRENCİ KIŞ OKULU PROGRAMI BAŞLIYOR!


İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Yeni Dönem Kış Okulu 24 Eylül'de Açılıyor.


ERKEN KAYIT FIRSATINDAN YARARLANIN!

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesinin amacı ‘’Üstün Zekâlı ve Yetenekli Öğrencilerin’’ toplum tarafından kabul görmesini, desteklenmesini ve ihtiyacı olan özel eğitimi almasını sağlamaktır. Bu sebeple bir Sivil Toplum Kuruluşu gibi çalışan Çocuk Üniversitesi; öğrencilerin tanılama ve eğitsel değerlendirmesini yapmakta; öğrencilere hafta sonları zenginleştirme eğitimleri sunmakta, projelerle üstün zekalı ve yetenekli öğrencilere yönelik akademik ve uygulamalı çalışmalar yürütmekte aynı zamanda ulusal ve uluslararası konferanskongreler düzenlemektedir.

 

Şimdiye kadar;

• 3000 öğrenci Çocuk Üniversitesi kapsamında tanılamaya alınmış

• 800 öğrenci zenginleştirme eğitimlerine tabi tutulmuş

• Dezavantajlı üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik birisi Avrupa Birliği; diğeri İstanbul Kalkınma Ajansı olmak üzere iki proje yürütülmüş

• Uluslararası iki konferans ve bir kongre düzenlenmiştir.

 

Bilgi ve iletişim için bize ulaşın!

 

Tel: 444 1 428 - 14001


 

>> Üstün Zekalılar Ön Kayıt Formu için tıklayın

 

 

 
 
 
EĞİTİM PROGRAMLARI
     
 
Çocuk Üniversitesi Kış Okulu Ders Programları ve İçerikleri
Yaratıcı Düşünme Okulu
Dino Sanat Atölyesi
Drama Okulu
Eleştirel Düşünme Okulu
Robotik Okulu
Go Oyunu Eğitimi
Eglenceli Bilim Atolyesi
 
     
 
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi ve Yaz Okulu
Tarih / Yer : 30.06.2014-12.07.2014/ İAÜ Florya Yerleşkesi Sınıflar ve Bahçe  
Amaç/Kapsam  
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken, dijital okur yazar ve global düşünebilen bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. 6-13 yaş arasındaki çocuklar için Florya yerleşkesinde açılan Çocuk üniversitesi Yaz Okulu iki hafta boyunca sürmüş; bünyesinde Robotik, Yoga, Eğlenceli Bilim, Arkeoloji, Spor, Grafik web tasarımı, Müzik (Seçmeli), Yaratıcı Düşünme ve Zeka oyunları derslerini barındırmıştır. Ders içeriklerine göz attığımızda; Robotik atölyesi ile öğrenciler temelde düşünmeye ve öğrenmeye yönlendirerek bilimsel süreç becerileri, yaratıcılık ve bilime yönelik tutum ve
davranışları belli programlar dâhilinde desteklenmişler ve güneş enerjisi ile çalışan robot yapmışlardır. Belirtilen eğitim süresi içinde öğrencilere robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi verilip, daha sonrasında bu alana yönelik bir altyapı oluşturulmuştur. Yoga atölyesinde ise, çocuğun kendini tanıması üzerinde durulmuş ve çocuğun kendisinden hareketle evrenin uyumunu yakalaması konusunda çalışmalar yapılmıştır. Yaratıcılığın ve hayal gücünün gelişmesine büyük faydaları olan Yoga atölyesi ile, ruh ve akıl sağlığı zinde tutularak, çocuklar bu açıdan desteklenmeye çalışılmıştır.
Eğlenceli Bilim atölyesinde İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme sürecini içeren, tamamen uygulamalı ve eğlenceli etkinlikler üzerinde durulmuştur. Arkeoloji atölyesinde bir yandan öğrencilere kültürel değişimleri inceleyerek, kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını sunarken, bir yandan da genel kültürlerinin artmasını sağlanmıştır. Bu atölyede öğrenciler arkeoloji terimleri, kazı yapma, kendi örnek arkeolojik eserini dizayn etme, ülkemizdeki arkeolojik eserler ve eski yerleşim yerleri gibi konular üzerinde çalıştırılmışlardır. Sportif rekreasyon etkinliklerinde , oyun formunda olup, küçük rekabetler de içeren uygulamalarla, çocukların yaparak ve yaşayarak kendi farkındalıklarını geliştirmeleri sağlanmıştır. İleri Web (Seçmeli) atölyesinde, çocuklarımıza Web sitesi tasarımı, photoshop, scratch ve videoscribe gibi yaratıcı bilgisayar programları ve becerileri öğretilmiştir. Böylece bilgisayar ortamında daha ileri teknik becerilerinin geliştirilmesi sağlanmış ve bilginin çeşitli hedeflere yönelik olarak organizasyonu, tasarımı, görsel dilin kullanımı ve site yönetimi gibi ileri düzey nitelikler desteklenmiştir. Çağımızın gereği dijital okur yazarlık, dijital ortamların kullanımı bu atölye ile geliştirilmekte ve sanal ortamın kullanılmasına ilişkin bir kültür de oluşturulmaktadır. Ritim ve Müzik (Seçmeli) atölyesinde ise genel ritim çalışmaları temel alınarak ritim çalışmalarına tabi tutulan öğrencilerin, metelafon, kselefon gibi farklı aletlerle tanıştırılarak, sanat zevki kazanmaları desteklenmiştir. Verilen ritmi anlama ve çıkarabilme, yeni bir müzik aleti çalabilme öğrencilerin hem bilişsel hem duygusal hem de psikomotor olarak gelişimlerine katkı sağlamaktadır. Ritm ve Müzik atölyemizde öğrenciler; temel müzik bilgisi eğitimi alarak kazandığı müzik bilgisini enstrüman üzerinde uygulayarak, şarkılara enstrümanla eşlik etme, grup halinde müzik yapma, müzik dinleme alışkanlığı kazanarak, estetik yönlerini geliştirmişlerdir. Yaratıcılık ve zeka oyunları atölyeleri ile de yine genel amaç olan yaratıcı ve etkili düşünme becerlerinin geliştirilmesi amacıyla, yaratıcı düşünmenin dört boyutu olan akıcılık, esneklik, özgünlük ve zenginleştirme boyutları ve tanımlama, yönerge alma, yönerge oluşturma, sıralama, sınıflanırma, analoji kurma, analiz, degerlendirme ve sentez becerilerine odaklanılmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 39 İlkokul-ortaokul Öğrencisi, 10 öğretim üyesi, 6 Eğitim Fakültesi Öğrencisi
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
     
 
Üstün Zekalılar Eğitici Eğitmenliği Sertifika Programı
Tarih / Yer:17.05.2014-31.05.2014 / Florya Yerleşkesi
Amaç/Kapsam
Eğitim programının amacı, Üstün Zekâlı çocuklarla çalışan veya çalışmak isteyen öğretmenlerin bu çocukların farklı özellikleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlayarak, öğretmenleri onların duygusal ve zihinsel ihtiyaçlarına cevap vermeleri konusunda güçlendirmek ve Milli Eğitim Bakanlığının 2013-2017 Üstün Yetenekli Bireyler Strateji ve Uygulama Planı doğrultusunda belirlenen hedeflerini (Hedef 2.1.1. ve 2.1.4) desteklemektir. Eğitimler üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere yönelik temel pedagojik formasyonu, eleştirel düşünme ve yaratıcı düşünme eğitimlerini ve bunların müfredata entegresini içermektedir. Tamamen uygulamalı ve ders planları ile yürütülecek eğitimler yüz yüze yapılmıştır ve 40 saat sürmüştür.
Eğitimin ayrıntılı içeriği üç modülden oluşmaktadır. 1. Modül Üstün Zekâ Başlığında, Üstün Zekâ Tanımları, Üstün Zekâlı Çocukların Özellikleri, Üstün Zekâlı Çocukların İhtiyaçları, Türkiye'de Üstün Zekâlı Çocukların Eğitimi, Üstün Zekâlı Bireylere Yönelik Eğitim Modelleri, Üstün Zekâlı Bireylerde Uygulanan Müfredat Özellikleri, Üstün Zekâlı Çocuklarda Sınıf Yönetimi konularını içermektedir. Bu modül daha çok üstün zekalı çocukların özelliklerine ve eğitim-öğretimlerine yönelik farkındalığı ve bilinci arttırmaya yöneliktir.
II. Modül Eleştirel Düşünme Başlığı adı altında olup, Düşünme ve Eleştirel Düşünme Basamakları, Eleştirel Düşünmenin Müfredata Entegresi, Eleştirel Düşünme Müfredat Uygulamaları ve Düşünme Basamaklarına Entegre Edilmiş Zekâ Oyunları konularını içermektedir. Bu modülün amacı öğretmenlerimizin Düşünme ve Eleştirel Düşünme basamaklarını tam olarak öğrenmelerini, ders kitaplarını bu gözle incelemelerini, bu basamakları ders planlarına uygulamalarını ve çocuklarla oynadıkları oyunların hangi düşünme süreçlerini harekete geçirdiğine yönelik bilgi kazandırmayı amaçlamaktadır. III. Modül ise Yaratıcı Düşünme başlığı altında olup, Yaratıcı Düşünme Boyutları ve Yaratıcı Düşünme Yöntem ve Tekniklerinden Beyin Fırtınası, çeşitleri ve SCAMPER tekniğinin öğretilmesini ve uygulatılmasını içermektedir. Bu modülün amacı öğretmenlerimizin yaratıcı düşünmenin boyutlarını bilmeleri, eserleri değerlendirirken veya çocukların yaratıcılıklarını arttırmaya çalışırken bu kriterleri göz önünde bulundurmaları, yaratıcı düşünme tekniklerinin derslerde nasıl uygulayabileceklerini öğrenmeleri ve yaratıcılıkta en önemli sürecin değerlendirme olduğunu öğrenmelerini sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitimler anaokulu,ilkokul ve ortaokul öğretmenlerine yönelik olup; 25'şer kişilik gruplar halinde yürütülmüştür.
Katılımcıların Sayısı: 25 ilkokul ve ortaokul öğretmeni, iki akademisyen
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi
 
     
 
Üstün Zekâlı Çocuklar Kış Okulu Kadıköy Yerleşkesi
Tarih / Yer : 01.03.2014–31.05.2014 / İAÜ Kadıköy Yerleşkesi  
Amaç/Kapsam  
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken, dijital okur yazar ve global düşünebilen bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken, dijital okur yazar ve global düşünebilen bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. Bu kapsamda öğrencilere Mart-Mayıs ayları arasında ''Üstün Zekalı Çocuklar'' için Merkez Cumartesi okulları şeklinde bir ''Zenginleştirilmiş
Eğitim Programı'' yürütmektedir. Kış okulu II. Dönem boyunca toplamda 14 hafta sürmüştür. Çocukları toplamda 6 farklı atölye ile tanıştıran Çocuk Üniversitesi Kış Okulu, yıl sonunda çocukların ürünlerinden oluşan bir sergi ve mezuniyet töreni ile Kış Okulu etkinliklerine son vermiştir. II. dönem çocuklar Grafik Web Tasarımı, Zeka Oyunları, Elektrik-Elektronik , Astronomi,Eğlenceli Bilim ve Sinema atölyeleri ile tanıştırılmışlardır. Grafik Web Tasarımı dersinde öğrenciler kendi bloglarını açmayı öğrenirken; bilgi toplama, bilgiyi sınıflama ve detaylandırma becerilerini kazanarak, dijital vatandaş olmanın ilk adımlarını atmışlardır.
İlgi alanlarında kendi bloglarını açarak, yayınlamışlardır. Zeka Oyunları dersinde çocuklar düşünme becerilerinin temel adımları olan ''Tanımlama, Yönerge alma, Yönerge Oluşturma, Benzerlik Farklılıkları Bulma, Sıralama, Çıkarımda bulunma, Mantıklı Soru Sorma, Sınıflama, Analoji oluşturma, Araştırma, Çözümleme, Değerlendirme ve Yaratma basamaklarını geliştirmeye yönelik olarak; bu basamaklara uygun sırada zeka oyunları ile düşünme becerilerini geliştirmişlerdir. Bu atölyede öğrenciler Hoppers, Tangram, Rush Hour, Rubics'Race, Batik, Katamino, Kapla, Quridor gibi zeka oyunlarını düşünme becerileri basamakları gözetilerek öğrenmiş ve oyunlara eklemeler yaparak, çıkarmalar yaparak, belli yapıları değiştirerek yeni oyunlar üretmişlerdir. Elektrik elektronik dersinde öğrencilerimiz öncelikle hayatımızda ve vücudumuzda elektriğin önemini kavradıktan sonra elektriğin iletimini sağlayan devre ve devrenin elemanlarını tanımış ve basit devre oluşturma; devrelerin günlük hayattaki fonksiyonel kullanımları, led yakma, kitap okuma lambası yapımı, lazerli anahtarlık yapımı, bozuk bir radio devresini düzenleme ve tamamen bir radio devresi oluşturma gibi faaliyetlerde bulunmuşlardır. Astronomi dersinde Uzay ve gezegenlerin genel bilgisi verildikten sonra öğrenciler, özellikle Güneş, güneş patlamaları, güneş fırtınaları; Dünyamıza etkileri gibi konular üzerinde düşündürtülerek, Yer çekimi filminin izletilmesiyle Uzay'ın özellikleri hakkında bilgi sahibi olmuşlardır. Eğlenceli Bilim Dersinde Fen'e ilişkin temel deneyler yaptırılarak, çocukların karışım, tepkime, basınç ve denge gibi kavramlar üzerinde daha fazla düşünmeleri ve deneylerle bu kavramlara ilişkin bilgilerin somutlaştırılması sağlanmıştır. Sinema dersinde senaryo yazarlığı ve sinema terminolojisine ilişkin eğitim alan öğrencilerimiz, öğrendiklerini uygulamış ve atölye sonunda kısa reklam filmlerini çekmişlerdir.
Katılımcıların Sayısı: 16 ilkokul-ortaokul Öğrencisi, 6 Öğretim Üyesi, 3 Eğitim Fakültesi öğrencisi.
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
     
 
Üstün Zekalı Çocuklar Yarıyıl Programı
Tarih / Yer : 03.02.2014 – 08.02.2014
Amaç/Kapsam

İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken, dijital okur yazar ve global düşünebilen bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. Yarıyıl programı Şubat ayında yapılmış olup 6 gün sürmüştür. Öğrenciler Akıl ve zeka oyunları, Eğlenceli Fen ve Grafik Web Tasarımı atölyeleri ile tanıştrılmışlardır. Akıl ve Zeka oyunları atölyesi ile çocukların strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışlarını geliştiren oyunlara yer verilmiştir. Öğrenciler akıl ve zeka oyunlarında yaparak yaşayarak öğrenmişlerdir.
Eğlenceli Fen atölyesinde ilkokul ve ortaokul düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme sürecini içeren, tamamen uygulamalı etkinliklerden oluşan bu atölye öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşamaları sağlanmıştır. Grafik web Tasarımı dersinde öğrenciler kendi bloglarını açmayı öğrenirken; bu esnada bilgi toplama, bilgiyi sınıflama ve detaylandırma becerilerini kazanarak, dijital vatantaş olmanın ilk adımlarını atmışlardır. İlgi alanlarında kendi bloglarını açarak, yayınlamışlardır.
Katılımcıların Sayısı: 6 ilkokul öğrencisi, 3 öğretmen, 3 Eğitim Fakültesi öğrencisi
Düzenleyen-Sponsor:İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
     
 
Üstün Zekâlı Çocuklar Kış Okulu
Tarih / Yer : 21.02.2014-01.06.2014 / İAÜ Florya Yerleşkesi
Amaç/Kapsam
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, öğrencilerin yeni çalışma alanlarını ve güncel bilgileri keşfederek, düşünme becerilerinin gelişmesini sağlamak ve sorun çözen , üretken, dijital okur yazar ve global düşünebilen bireyler olarak hem topluma hem de kendi yaşantılarına yön vermelerine rehberlik etmektir. Bu kapsamda öğrencilere Şubat-Haziran ayları arasında ''Üstün Zekalı Çocuklar'' için Merkez Cumartesi okulları şeklinde bir ''Zenginleştirilmiş Eğitim Programı'' yürütmektedir. Kış okulu II. Dönemi toplamda 16 hafta sürmüştür. Çocukları toplamda 6 farklı atölye ile tanıştıran Çocuk Üniversitesi Kış Okulu, yıl sonunda çocukların ürünlerinden oluşan bir sergi ve mezuniyet töreni ile Kış Okulu etkinliklerine son vermiştir.
II.Dönem Satranç, Heykel ve Yaratıcı Sanatlar, İleri web Tasarımı, Arkeoloji, Dijital Matematik ve Sanat Odaklı Farkındalık atölyeleri ile tanıştırılmışlardır. Bunun dışında yapılan aile görüşmeleri ve uygulanan ölçekler doğrultusunda uygun görülen öğrencilerle Sorumluluk Programı üzerinde çalışılmıştır. Grafik web Tasarımı dersinde öğrenciler kendi bloglarını açmayı öğrenirken; bu esnada bilgi toplama, bilgiyi sınıflama ve detaylandırma becerilerini kazanarak, dijital vatantaş olmanın ilk adımlarını atmışlardır. İlgi alanlarında kendi bloglarını açarak, yayınlamışlardır.
İleri web dersinde öğrenciler yeni bir sunum uygulaması olan Prezi ile tanıştırılarak, windows movie maker programıyla eşzamanlı bir şekilde uygulama yapmışlardır. Bu uygulamalarını Prezi dosyalarına entegre ederek, daha profesyonel sunumlar oluşturabilmişlerdir. Satranç atölyesinde ise alışılmışın dışına çıkılarak sadece kinestetik materyallerle değil, web tabanlı yazılımlardan destek alınarak ve kağıt-kalem uygulamaları yapılarak öğrencilerin daha zenginleştirilmiş bir şekilde satrançla etkileşimleri sağlanmıştır. Bunun yanında da farklı materyallerin kullanılmasıyla öğrencilerin bilgilerinin kalıcı olması sağlanmıştır. Heykel ve Yaratıcı Santlar dersinde sanat ve sanatçılarımız hakkında genel bilgi edinmeleri sağlanarak, heykel yapım süreci anlatılmış ve kırmızı kilden kendi heykellerini yaparak atölye sonlandırılmıştır. Arkeoloji dersinde genel kültür odaklı çalışmalar üzerinde durularak, kazı alanı özelliklerinden, höyüklere, Dünya'nın harikalarından, kazı yapımına kadar uygulamalı ve teorik konular üzerinde durulmuştur. Sanat Odaklı farkındalık ve Sorumluluk Programı öğrencilerin sosyal-duygusal becerilerini geliştirmek üzere oluşturulmuş programlar olup; öğrencilere farklılıkları kabul etmeyi, duygularını tanımayı, etkili iletişim kurmayı, kendini doğru ifade etmeyi ve sorumluluklarını yerine getirmeyi kazandırmayı hedeflemiş derslerdir. Bunu yaparken de Resim yapma ve Başarılı insan öyküleri, atasözleri araç olarak kullanılmışlardır. Her atölye sonunda öğrencilerimizin farklı atölyelerdeki ilgi ve yeteneklerine ilişkin ailelere kazanım raporları verilerek; ailelerin de çocuklarını daha iyi tanımaları için fırsat sağlanmıştır.
Katılımcıların Sayısı: 51 ilkokul-ortaokul Öğrencisi, 6 Öğretim Üyesi, 15 Eğitim Fakültesi öğrencisi.
Düzenleyen-Sponsor: İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi
 
     
 
Yaz Okulu Programı ( 1-19 Temmuz 2013)

Program 7-13 yaş grubuna yönelik olarak hazırlanmış ve öğrencilerin üniversiteye ulaşmaları, üniversitenin akademik donanımından ve laboratuvarlarından yararlanmaları sağlanmıştır. Toplam 40 öğrenci ve 15 akademisyen katıldığı program, Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmüştür. Eğlenceli Bilim Atölyesinden, Zekâ Oyunlarına; Elektronikten Mekatroniğe, Fotoğrafçılıktan, Bilgisayara, İngilizceye farklı atölyeleri ve çok çeşitli spor aktivitelerini içinde barındıran zengin bir program sunulmuştur. Elektrik-Elektronik Atölyesinde elektrik ve elektrikle ilgili elemanlar hakkındaki bilgileri yaşayarak öğrenen öğrenciler; Mekatronik Atölyesinde robotların parçaları ve kullanım alanlarını hakkında bilgiler edinmişlerdir. 

Eğlenceli Bilim Atölyesinde en eğlenceli fen deneylerini öğrenip uygulayarak, Fotoğrafçılık Atölyesinde kendi objektiflerinden iyi fotoğraf çekiminin püf noktalarını öğrenmişlerdir.
Zeka Oyunlarında oyun dünyasının içine girerek,  strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışlarını edinmişlerdir. Sporda ayak tenisinden, petangaya, oryantiringe; badmintondan, voleybola ve basketbola birçok etkinlikle buluşturulmuşlardır. Bilgisayar ve Bilişim Atölyesinde : Fotoshopu öğrenmiş, İngilizce'de  ise İngilizce dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik şiirler okumuş, şarkılar söylemişlerdir. Ritim dersinde ritim çalışmaları üzerinde durulmuş ve Akapella müziği için alt yapıları oluşturulmuştur. Üniversitemiz Tepekent tesislerimizin de etkin olarak kullandığı program da öğrencilerimiz haftada bir gün spor dersimiz kapsamında yüzme etkinliklerinde bulunmuşlardır.
Yaz Okulu Programı Ders İçerikleri
İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi atölye çalışmaları yoluyla çocukların bilim ve sanatla buluşmasını, okullarda yer almayan farklı dersler ile eğitimlerinin zenginleştirilmesini ve çok yönlü düşünmelerini sağlayarak onların farklı bakış açıları kazanmalarını sağlamayı ilke edinmiştir. Bu sebeple İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi Temmuz ayında ilk yaz okulu programını uygulamaya koymuştur. Akademik kadromuz  ve öğrencilerimiz eşliğinde unutulmaz deneyimlere imza atılan yaz okulu programı içeriğinde aşağıdaki atölyeler yer almıştır:

Elektrik-Elektronik Atölyesi: Öğrencilerin elektrik ve elektrikle ilgili elemanlar hakkındaki bilgileri yaşayarak öğrenmelerini sağlayan bu atölyede elektrik akımından yola çıkan öğrenciler, elektrik devresinin elemanlarını tanıyarak bir elektrik devresi basit motor, basit uçak yapımı gibi uygulamalarda bulunmuş ve yaşamımızda elektriğin önemini bir kez daha kavramışlardır.

Spor: Ayak tenisinden, petangaya,  yüzmeden, voleybola ve basketbola birçok etkinlikliği barındıran bu atölyede,  denge-koordinasyon, grupla birlikte hareket edebilme, karar verme ve risk alma  becerileri üzerinde durulmuş ve öğrencilerin enerjilerini atarak eğlenmeleri sağlanmıştır.

 Mekatronik Atölyesi:  Robotların parçaları ve kullanım alanları hakkında bilgi vermeyi amaçlayan bu atölyede, öğrencilere temel robot kolları üzerinden gidilerek gelişmiş robotlar ve robot programlaması  öğretilmiştir.

 Zeka Oyunları: Zeka oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışlarını geliştiren oyunlardır. Öğrenciler zeka oyunlarında yaparak yaşayarak öğrenirken, zihinsel olarak hayata hazırlanır. Oyun dünyasının içine girerek, aslında çokta ciddi olan strateji geliştirme, plan yapma, mantık yürütme, dikkat ve yoğunlaşma, yenilgiyi hazmetme, karar verme gibi tutum ve davranışların geliştirildiği bu atölyede öğrencilerin bu becerileri en iyi şekilde edinmeleri sağlanmıştır.

Eğlenceli Bilim Atölyesi: Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler ve ancak olaylar üzerinde düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki çocukların fen ve matematik kavramlarını, analitik ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirerek öğretme sürecini içeren, tamamen uygulamalı etkinliklerden oluşan bu atölye öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşamasını sağlamaktadır. Eğlenceli Bilim Atölyesinde öğrencilerimiz olayların nedenlerini düşünme, neden sonuç ilişkisi kurma ve eğlenceli fen deneylerini öğrenip uygulama fırsatı yakalamışlardır.

Fotoğrafçılık Atölyesi: Öğrencilerin kendi gözünden dünyaya bakmayı, etkileyici kareler yakalamayı ve istediklerini en zarif ve görsel bir halde anlatabilmelerini hedefleyen bu atölyede öğrenciler  fotoğrafçılık tarihi, ilk çekilen fotoğraflar, iyi fotoğraf çekiminin kuralları, ünlü fotoğraflar, portre fotoğrafı çekimi ve değerlendirmesi, obje fotoğrafı çekimi ve değerlendirmesini öğrenerek, kendi objektiflerinden iyi fotoğraf çekiminin sırlarına ulaşmışlardır.

Grafik ve Web Tasarımı: Bireylerin kendilerini görsel olarak ifade edebilmeleri ve görsel okur yazar olmalarını sağlamayı hedefleyen bu atölyede, öğrencilere photosop programı öğretilerek, görsel dizayn ve blog açma üzerinde durulmuştur. Kendi tasarımlarını yapan ve bloglarını açan öğrenciler bu atölye ile kendilerini sanal ortamda ifade etme şansını yakalamışlardır.

 İngilizce: Öğrencilerin birey olarak niteliğini artıracak ve dünyayla iletişim kurmalarına aracılık edecek olan  İngilizce'ye odaklanılan bu atölyede, İngilizce dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesi üzerinde durulmuştur. Şiirlerin okunduğu, şarkıların söylendiği ve oyunların oynandığı bu atölyeyle öğrencilerin dil anksiyeteleri azaltılarak, dili kullanma becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

Üstün Zekâlılar Yaz Okulu Programı ( 12 Ağustos- 30 Ağustos 2013)

Üstünlük ‘’üst düzey zekâyı’’belirtmek için kullanılan bir etiket olmakla birlikte, sadece zorlayıcı ve çocuğun zekâ, yetenek ve ilgi seviyesini arttırıcı etkinliklere katılmasıyla arttırılabilen dinamik bir niteliğe sahiptir. Üstünlüğün gelişimi, kalıtsal, doğuştan getirilen kapasitenin çevre tarafından uyarılması ve zorlanmasıyla gerçekleşen interaktif bir süreci kapsamaktadır. Her ne kadar bu içsel (doğuştan getirilen) potansiyel  çocuğun ilk yıllarında daha kolay bir şekilde işlenebilmekte ise de, bu potansiyelin geliştirilmesi için birey yaşamı boyunca uygun zorlanmaya ihtiyaç duymaktadır. Bizler zihinsel olarak ya gelişiriz, ya da gerileriz, tamamen sabit kalmamız mümkün değildir. Üstün zekâlı ve yetenekli bireylerin eğitimi, bu bireylerin zihinlerinin erken ve sürekli bir şekilde zorlanmasını, meşgul edilmesini
sağlamak zorundadır. Bu sebeple tüm dünyada üstün zekalı ve yetenekli bireylerin öğrenme ihtiyacının giderilmesi için zenginleştirme dediğimiz eğitimsel müdahaleye başvurulmaktadır.
Üstün zekâlı ve yeteneklilerin bu şekilde zorlayıcı ve zenginleştirilmiş bir eğitim programına ihtiyaç duymalarından hareketle İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi içeriğinde yaratıcı sorun çözme, arkeoloji, genetik biyokimya, matematikte yaratıcılık, doğa bilimleri, grafik web tasarımı, sinema – tv – senaryo yazarlığı dersleri yer alan bir program hazırlanmıştır. Üç hafta süren eğitim programına, 11 üstün zihin düzeyinde olduğu tanılanmış öğrenci katılmıştır. Programda 11 öğretmen ve akademisyen görev almıştır. Program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmüştür.  Yaratıcı sorun çözme dersinde öğrencilerin günlük hayatta karşılarına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlamak amaçlanırken, arkeoloji dersinde kültürel değişimleri inceleyerek kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını yakalamaları hedeflenmiştir.  Genetik biyokimya dersinde gen, alel gen, fenotip, genotip, karakter oluşumu, mutasyon, genetik alanındaki gelişmeler, adaptasyon ile ilgili  temel kavramların kazandırılması üzerinde durulmuş, matematikte yaratıcılık dersinde  zaman ve paranın matematiksel kavramları araştırılarak, öğrencilerin matematiksel gruplama becerileri ve sayı kavramı geliştirilmesi amaçlanmıştır. Grafik web tasarımı dersinde öğrenciler, blog açma ve bir web sitesinin hazırlanma aşamalarını öğrenmeleri ve uygulamaları konusunda yönlendirilerek , sinema – tv – senaryo yazarlığı dersinde de  yönetmenlik – sinema tarihi –senaryo yazımı- kurgu yönetimi – ışık yönetimi hakkında  ilginç bilgiler edinmişlerdir. Üstün Yeteneklilerin Eğitimi alanında uzman eğitimcilerle ilerleyen yaz okulu eğitimlerinde, aileler alandaki uzmanlarımız tarafından Üstün Yetenekli Çocukların özellikleriyle ilgili bilgilendirilmekte ve yaşadıkları sorunlara ilişkin yönlendirme yapılmaktadır.
 
Üstün Zekalılar Yaz Okulu Programı Ders İçerikleri  (12 Ağustos- 30 Ağustos 2013)

İstanbul Aydın Çocuk Üniversitesi  Üstün Zekalılar yaz okulu programınında yer alan atölyeler aşağıdadır:

Genetik/Doğa Bilimleri: Dünyayı bir bilim adamı gibi algılayabilenler ve ancak olaylar üzerinde düşünebilenler dünyaya katkıda bulunabilirler. İlkokul ve Ortaokul düzeyindeki çocuklara genetik ve doğaya ilişkin kavramları tamamen uygulamalı olarak öğretmeyi hedefleyen bu atölyede öğrencilerin hayatı ve olayları özümseyerek yaşaması sağlanmıştır.

Astronomi: Uzay, gezegenler, uzay mekikleri ve roketler...Sadece yaşadığımız dünya değil, tüm evreni merak eden öğrencileri hiçbir yerde karşılaşamayacakları bilgilerle tanıştıran bu atölyede, karadelikler, gezegenler ve  uzay mekikleri hakkında konuşularak öğrencilerin astronomiye ilişkin bilgileri arttırılmıştır.

Sinema-Tv.: Bir filmin nasıl çekildiğini, film setinde  neler olduğunu, bir senaryonun nasıl yazıldığını öğreten bu atölyede, öğrencilerin sinema sanatına olan ilgisinin ortaya çıkarılmış, ders sonunda öğrenciler kendi filmlerini çekmişlerdir.

Grafik ve Web Tasarımı: Görsel tasarım ve web sitesi açma konularının işlendiği bu atölyede çocuklar yaratıcılıklarını kullanarak, kendileri için, renkli, çarpıcı ve etkili sanal bir dünya oluşturulmuştur.

Yaratıcı Sorun Çözme: Öğrencilerin gerçek hayatta karşılaştıkları problemleri Yaratıcı Sorun Çözme basamaklarını kullanarak çözme sürecini içeren bu atölyede somut materyaller ve bilgi boşlukları kullanılarak, öğrencilerin sorunu belirleme, soru sorma, düşünce üretme, kriter belirleme, değerlendime yapma ve aksiyon planı oluşturma gibi beceriler geliştirilmiştir.

Arkeoloji: Arkeoloji geçmişle günümüz arasındaki bağlantıyı sağlayan en en önemli bilim dalıdır. Bir yandan öğrencilere kültürel değişimleri inceleyerek, kültürler arası karşılaştırmalar yapma ve tarihe ışık tutma fırsatını sunarken, bir yandan da genel kültürlerinin artmasını sağlayan bu atölyede öğrenciler arkeloji terimleri, kazı yapma, kendi arkeolojik eserini dizayn etme gibi konular üzerinde durulmuştur. Öğrencilerin arkeolojiye olan ilgisi arttırılmıştır

Matematik: Çevremizi, dünyamızı anlamlandırmak, mantığımıza oturtmak için sayılar kullanır. Zaman ve paranın matematiksel kavramının araştırıldığı ve her gün görülen şekil ve örüntülerle geometrinin  keşfedildiği bu atölye de, öğrenciler bir problemin farklı çözüm yollarını bulmaya yönlendirilmiş ve matematikte yaratıcılık becerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

 

Kış Okulu: ( 5 Ekim 2013- 25 Ocak 2014)

Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından 32 hafta sürecek olan ve 6-14 yaş grubu çocukları hedefleyen kış okulunda zenginleştirme odaklı bir eğitim yürütülmektedir. Bu sebeple okullarda olmayan farklı dersler ve farklı konular akademisyenlerimiz tarafından üniversitemiz labaratuvarlarında tamamen uygulamalı olarak sunulmaktadır. Programda farklı yaş gruplarına göre, Grafik Web Tasarımı, Ritim ve Müzik, Masal Atölyesi, Zekâ Oyunları, Proje Mutfağı, İngilizce, Bilim Atölyesi ve Yaratıcı Sorun Çözme gibi dersler yer almaktadır. Öğrencilerin her ay iki atölyeden yaralanabildiği programda, I.dönem altı atölye ile tanışan öğrencilerimiz, II.dönem de altı atölye ile tanışarak, yıl boyunca 12 atölye almaktadırlar. Programda 12 akademisyen görev almakta olup, Program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmektedir.

 
Üstün Zekâlılar Kış Okulu: ( 5 Ekim 2013- 25 Ocak 2014)
Eğitim Fakültesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi Çocuk Üniversitesi tarafından 32 hafta sürecek olan ve 6-14 yaş grubu üstün zihin düzeyinde olduğuna ilişkin tanı almış çocukları hedefleyen kış okulunda zenginleştirme ve farklılaştırma odaklı bir eğitim yürütülmektedir. Bu sebeple okullarda olmayan farklı dersler ve farklı konular akademisyenlerimiz üstün zekâlı öğrencilerin farklı öğrenme özelliklerine göre tarafından üniversitemiz labaratuvarlarında tamamen uygulamalı olarak sunulmaktadır. Programda farklı yaş gruplarına göre, Grafik Web Tasarımı, Ritim ve Müzik, Zeka Oyunları, Elektrik-elektronik, Gems, İngilizce, Eğlenceli Fen Atölyesi, Drama, Sinema, Astronomi ve Yaratıcı Sorun Çözme gibi dersler yer almaktadır. Programda 14 akademisyen görev almakta olup, program Merkez Müd. Ayşin KAPLAN SAYI tarafından yürütülmektedir.
 
   
 
 
 
 
         
         
Aktif Ziyaretçi: 2